KANCELARIE ADWOKACKIE

Michał Płocica

Stefania Płocica

ADWOKACI

ul. Piłsudskiego 5, 75-500 Koszalin

tel. +48 94 342 22 89, +48 94 346 30 84

fax +48 94 342 22 89

Stefania Płocica, tel. kom. +48 502 490 800

Michał Płocica, tel. kom. +48 502 490 600

kancelaria@plocica.pl

 

 

 

Adwokat Stefania Płocica

Specjalizacja: prawo cywilne, prawo rodzinne

 

 

Udzielanie porad prawnych, sporządzanie opinii prawnych i umów oraz zastępstwo procesowe przed sądami cywilnymi w sprawach dotyczących w szczególności:

 

• z zakresu prawa rzeczowego - obrotu nieruchomościami, zniesienia współwłasności, podziału do użytkowania, służebności, posiadania

 

• z zakresu zobowiązań – realizacji umów, odszkodowań powstałych w wyniku czynu niedozwolonego lub niewykonania, względnie niewłaściwego wykonania zobowiązań

 

• z zakresu prawa spadkowego – stwierdzenia nabycia spadku, działy spadku, zachowek

 

• z zakresu prawa rodzinnego – sprawy rozwodowe, podział majątku po ustaniu wspólności ustawowej małżeńskiej, pozbawienie władzy rodzicielskiej, ograniczenie władzy rodzicielskiej, kontakty z dziećmi, alimentacyjne, o ustalenie ojcostwa i alimenty

 

Adwokat Stefania Płocica ukończyła studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu 1966r. W latach 1966-1968 odbyła aplikację sądową w sądach w Ostródzie, Olsztynie, Grudziądzu i Toruniu, zakończoną egzaminem sędziowskim, który zdała przed Komisją Egzaminacyjną b. Sądu Wojewódzkiego w Bydgoszczy. Przez kilka miesięcy pełniła obowiązki asesora Prokuratury Rejonowej dla Dzielnicy Poznania Grunwald – Jeżyce. W latach 1969-1972 odbyła aplikację adwokacką w Izbie Adwokackiej w Poznaniu pod patronatem znanych adwokatów poznańskiej Palestry, takich jak: adw. Witold Knopek, adw. Andrzej Marcinkowski, Witold Trojanowski, adw. Andrzej Wąsiewicz. Po egzaminie adwokackim, zdanym przed Komisją Okręgowej Rady Adwokackiej w Poznaniu z wynikiem dobrym, została wpisana na listę adwokatów Izby Poznańskiej, a następnie Izby Bydgoskiej i Koszalińsko – Słupskiej. Od 1972r. do 1984r. wykonywała zawód radcy prawnego w jednostkach procesu inwestycyjnego, w spółdzielczości i Biurach Projektowych na terenie Bydgoszczy i Koszalina. W tym czasie ukończyła dwuletnie Podyplomowe Studium Prawa Gospodarczego przy Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. W 1984r. podjęła pracę w wyuczonym zawodzie adwokata w Zespole Adwokackim w Białogardzie.

 

W dniu 01.12.1988r. adwokat Stefania Płocica wraz z małżonkiem Michałem Płocicą uzyskali zezwolenie Ministra Sprawiedliwości na otwarcie pierwszej na terenie Izby Koszalińsko – Słupskiej, prowadzonej wspólnie Indywidualnej Kancelarii Adwokackiej. Od 01.01.2001r., w wyniku zmiany przepisów dotyczących wykonywania zawodu adwokata, adwokat Stefania Płocica i adwokat Michał Płocica prowadzą własne Kancelarie Adwokackie w budynku przy ul. Piłsudskiego 5 w Koszalinie.

 

Adwokat Stefania Płocica przez dwie kadencje (1998r. do 2004r.) była członkiem Okręgowej Rady Adwokackiej w Koszalinie. Pełniła funkcję Kierownika Szkolenia adwokatów i aplikantów adwokackich. Od wielu lat jest wykładowcą szkolącym aplikantów adwokackich. Była patronem dwóch aplikantów adwokackich, którzy obecnie wykonują zawód adwokata. Uczestniczyła w Komisjach Egzaminacyjnych kandydatów na aplikantów adwokackich oraz egzaminujących aplikantów adwokackich. Była członkiem Sądu Dyscyplinarnego. Jest korespondentem Palestry – pisma Adwokatury Polskiej. W 2001r. odznaczona została przez Naczelną Radę Adwokacką odznaką „Adwokatura Zasłużonym”, a w 2003r. przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - Srebrnym Krzyżem Zasługi.

 

Adwokat Stefania Płocica dysponuje dużym doświadczeniem w wielu dziedzinach prawa. W pracy zawodowej stawia sobie duże wymagania. Zawód wykonuje z należytą starannością, profesjonalnie, zgodnie z zasadami etyki adwokackiej. Z pasją poświęca się zagadnieniom prawa cywilnego i rodzinnego.

 

ul. Piłsudskiego 5, 75-500 Koszalin

tel. +48 94 342 22 89, +48 94 346 30 84

fax +48 94 342 22 89

Stefania Płocica, tel. kom. +48 502 490 800

Michał Płocica, tel. kom. +48 502 490 600

kancelaria@plocica.pl

 

© Jazzda Music 2016